Privacy reglement Sonergie

De Privacy Policy van Sonergie Praktijk geldt voor alle cursisten en cliënten van Sonergie Praktijk.

1. Gegevens van cursisten en cliënten
1. Sonergie Praktijk kan de gegevens die door de cursisten en cliënten verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanmelding/reservering.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanmelding of reservering.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Sonergie Praktijk denkt dat het kan bijdragen tot kennis vergroting van de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de cursisten aan Sonergie Praktijk  zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Sonergie Praktijk verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Sonergie Praktijk kan de cursisten en cliënten in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Sonergie Praktijk voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.