CRKBO geregistreerd opleider

Sonergie staat geregistreerd als erkend opleider bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

In het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Voor deze registratie is een kwaliteitsaudit vooraf gegaan. CRKBO geregistreerde opleiders zijn vrijgesteld van BTW.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.crkbo.nl