Maatregelen die Son Academy en Sonergie treft zijn:

 

Son Academy zorgt ervoor dat:

 

 • Indien er meerdere groepen op een dag aanwezig zijn, zullen we op verschillende tijden starten om de drukte bij binnenkomst te spreiden.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden zichtbaar voor iedereen zijn opgehangen en tevoren aan alle betrokkenen zijn toegestuurd en op de website zijn vermeld. 
 • Alle deuren in het gebouw continu open staan, zodat deurhendels niet aangeraakt en waar nodig worden afgesloten door de docent.
 • De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;
 • De planning van de activiteiten zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij te veel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.
 • Het secretariaat niet toegankelijk is.
 • Er voldoende papieren handdoekjes aanwezig zijn.
 • Er voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn.
 • We maken bij het schoonmaken gebruik van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige).
 • Alle oppervlakken en objecten (bijv. Werkoppervlakken, toetsenborden, telefoons, uitrustingsstukken, deurkrukken, koffiemachines en andere objecten), worden regelmatig gereinigd, vooral als ze door veel mensen worden aangeraakt.
 • Kopjes, glazen, borden of keukengerei worden na gebruik in de afwasmachine gereinigd.
 • We zorgen ervoor dat we iedere nieuwe les pas beginnen nadat de ruimte en apparatuur in een schoon en gedesinfecteerde staat zijn.

 

Maatregelen waar de docenten voor zorgen

 

 • De docent vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de student alsnog niet deelnemen.
 • Docenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren. De docent wast na het voordoen bij een student direct zijn handen.
 • De docent checkt of Iedere tafel een eigen fles met massageolie heeft.
 • De docent vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • De docent ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na iedere behandeling worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

 

 Maatregelen waar iedere student voor verantwoordelijk is

 

 • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van de les de locatie binnen.
 • Houdt de 1,5 meter afstand in acht en blijf zo veel mogelijk buiten wachten of pauzeren.
 • Het gebruik van voorwerpen aanwezig in de keuken is beperkt.
 • Iedere student neemt een eigen drinkfles mee dat voorzien is van de eigen naam. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar gebruikt.
 • Studenten hebben geen toegang tot het secretariaat. Alle vragen zullen via elektronische weg of telefoon worden gesteld en beantwoord.
 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid; al het fysieke contact binnen Son Academy wordt beperkt tot de massages aan de tafel.
 • Neem het minimaal noodzakelijke materiaal (lakens, handdoeken) naar de lesruimte mee.
 • Voorkom onnodig fysiek contact in het hele gebouw. Houd daar waar mogelijk deuren altijd open; deuren van klaslokalen mogen uitsluitend worden bediend door docenten.
 • Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw en na het beëindigen van de les en gebruik de papieren handdoekjes.

 

Studenten die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voorgebruik gereinigd worden.
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de lesdag, behoudens het elkaar masseren aan de behandeltafel.
 • Gebruik voor de massage schone handdoeken en lakens gewassen op 60 graden voor elke student.
 • Denk aan extra hygiëne maatregelen zoals: draag geen sieraden en zorg ervoor dat je haar is vastgebonden zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen. Andere persoonlijke hygiëne en verzorging zoals tandenpoetsen, nagelknippen en vergelijkbare activiteiten doe je voordat je naar Son Academy komt.
 • Gebruik uitsluitend de fles met massageolie van je eigen massagetafel.
 • Beperkt het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd; raak je gezicht of mondmasker niet aan als je er een gebruikt.
 • Beperk het aantal massagepartners tijdens een lesdag tot maximaal 1 persoon.
 • Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren.